Main Content

Vergeef anderen hun zonden, niet omdat zij het verdienen, maar omdat jij vrede verdient.

- Jonathan Lockwood Hule

Columns

“AF GAAN IN AFGHANISTAN”

Ook Nederland doet mee aan de "oorlog tegen terrorisme". De 'vredesmissie' In Afghanistan, met alle gevolgen ...

Verder Lezen

“Nederland is gek geworden.”

In Nederland vinden wij het normaal om mensen te kwesten en denken wij met oorlog, vrede te kunnen stichten ...

Verder Lezen

Conflicten zullen zeker voorkomen, een vredescultuur is niet saai, maar de conflicten zullen op een creatieve, geweldloze manier worden aangegaan en eventueel opgelost. Geweld zal ook voorkomen, in een vredescultuur leven geen heiligen. Maar er wordt veel aan gedaan om geweld te voorkomen en geweld wordt niet met geweld tegemoet getreden.

Een vredescultuur in Nederland

Een vredescultuur is een inrichting van de samenleving waarin de principes van geweldloosheid de leidende krachten zijn.

In het actieprogramma van de VN om een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid te bevorderen worden acht velden van actie beschreven:

  1. het doen groeien van een vredescultuur door opvoeding en onderwijs;
  2. het bevorderen van een duurzame economie en sociale ontwikkeling;
  3. het bevorderen van de eerbiediging van mensenrechten;
  4. het verzekeren van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen;
  5. het doen groeien van deelname aan democratische processen;
  6. het bevorderen van begrip, tolerantie en solidariteit;
  7. het ondersteunen van deelname aan communicatieprocessen en het vrije verkeer van informatie en kennis;
  8. het bevorderen van internationale vrede en veiligheid.